Over Human Technology

Human Technology (HT) is een vakgebied dat opereert op het snijvlak van mens, markt en techniek. Op basis van gebruikersonderzoek (de gebruiker in kaart brengen) en gebruiksonderzoek (onderzoeken van de manier waarop een gebruiker een product gebruikt) vertaalt Human Technology de eisen en wensen van gebruikers in (technische) productspecificaties, doet productevaluaties en komt zo mogelijk met (innovatieve) productaanpassingen.

Human Technology is actief op drie hoofddomeinen:
– ICT (voornamelijk op het gebied van Mens Computer Interactie)
– Engineering (voornamelijk in de productonwikkeling)
– Built environment (voornamelijk gericht op huisvesting)