Over voorgebruik.nl

Voorgebruik.nl is een website over gebruik en gebruikers. Op deze website is een verzameling te vinden van actueel nieuws, artikelen, naslagwerk en achtergrondinformatie over gebruik, bruikbaarheid (usability), gebruikers en gebruiksonderzoek vanuit een Human Technology (HT) perspectief.