Model van Alan Cooper

Filed under: Modellen — Sonja de Graaf om 17:11 uur op maandag 16 oktober 2006

Het model van Alan Cooper gaat er van uit dat gebruikers een bepaald beeld van de werkelijkheid hebben. Ze vormen zich een zogeheten mentaal model met het geheel van kennis over en verwachtingen van een product. Het mentale model wordt gevormd door het interpreteren van de zichtbare werking en structuur van een systeem. Het is van belang dat gebruikers zich een goed mentaal model vormen om de gevolgen van hun handelingen te kunnen voorspellen.  

Interactiemodel van Norman

Filed under: Modellen — Sonja de Graaf om 15:50 uur op maandag 16 oktober 2006